Over ons

 

 

Het verhaal van onze fotokring begon in november 1986. Dirk Blommaert had goede contacten met omliggende fotoclubs en bevroeg daar of er leden waren die zich wilden aansluiten in een Tieltse fotoclub. Het duurde echter bij gebrek aan een lokaal tot begin 1987 voordat de Fotokring Gamma Tielt officieel het levenslicht zag. Dirk Blommaert was meteen ook de eerste voorzitter van onze fotokring. Het was in die dagen niet evident om een lokaal te vinden dat geschikt was om een Foto en dia club in onder te brengen. Onze allereerste stek was het toenmalige Gildhof in Tielt, vervolgens kwamen we terecht in het keldertheater Malpertus. Later zouden we door omstandigheden moeten uitwijken naar Club77 in Schuiferskapelle, om tenslotte in onze huidige thuishaven de vergaderzaal 2 in de Europahal in Tielt te stranden. Hoezeer ook de tegenvallers in de beginjaren, lag er een mooie toekomst in het verschiet.

 

Wedstrijden

 

Het doel was vanaf het begin om te kunnen deelnemen aan de grote prijs van België, een toen zeer gerenommeerde wedstrijd. Maar om toelating te krijgen moest de fotokring zich eerst rangschikken bij de federale wedstrijden binnen de Vlaamse provincies. Binnen het jaar konden we deze rangschikking verzilveren door een eerste plaats en een gouden medaille in de wacht te slepen.

Vanaf 1988 kon Fotokring Gamma Tielt deelnemen aan de grote prijs van België, met in dat jaar een 15 plaats en 6 nominaties. De fotokring slaagde erin om in de volgende jaren steeds binnen de eerste 15 te rangschikken. In 1992 kon de fotokring zich rangschikken op een 9de plaats, en waren er 14 nominaties en een zilveren medaille. In 1993 sleepten we opnieuw een 14de plaats in de wacht met 4 nominaties en ditmaal een gouden medaille. Ook in 1994 deden we dit nog eens over met een 9de plaats, 14 nominaties en opnieuw een gouden medaille. We zouden dit nogmaals herhalen in 1996 met opnieuw een 9de plaats, 7 nominaties en een gouden medaille.

 

Van analoog en dia’s naar digitale fotografie

 

Vanaf de jaren 2000 werd in vele fotoclubs de stap gezet van analoog naar digitaal, dat was niet anders bij fotokring Gamma Tielt. Stilaan kwamen er meer en meer digitale camera’s en kon er volop geëxperimenteerd worden met allerlei vormen van de fotografie.

 

Europese samenwerking

 

Tijdens het dertienjarige voorzitterschap van Oswald Spriet, is de fotokring uitgegroeid tot een degelijke en solide vereniging met als doel de fotografie in al zijn facetten te promoten. Zo kwam in 2017 ook de Europese samenwerking met onze partnersteden op gang.  In datzelfde jaar hadden we tijdens de Tieltse feesten (TEF-2017) de collega’s van fotoclub Groß-Gerau te gast. De jaren daarna zouden we ook de fotoclubs van Szamotuly (PL), Bruneck (IT), Brignols (FR) als gastclub verwelkomen.

 

Een nieuwe voorzitter en COVID-19

 

In 2018 werd aan Luk Van Biesbrouck gevraagd om het voorzitterschap waar te nemen.

Luk begeleidde verder de fotokring op de digitale weg en bracht een positieve en creatieve dynamiek op gang. Door de plotse Covid 19 toestanden kwam daar abrupt een einde aan.

Er waren in 2019, 2020 en 2021 geen Tieltse feesten en dus voor de fotokring geen mogelijkheid om foto’s te presenteren. Voor veel verenigingen was dit een verplichte stop van hun activiteiten. Ook de Europese samenwerking kwam op een zeer laag pitje te staan door de Europese covid beperkingen. Maar het bestuur is er onder impuls van de voorzitter in geslaagd om de fotokring draaiende te houden via de digitale weg.

 

Digitale tentoonstellingen

 

Onder impuls van de huidige voorzitter kwamen ook de digitale tentoonstellingen tot stand.

Gedurende de verplichte fysieke activiteiten stop was het medium Internet en meer bepaald YouTube onze redding. Met een online fotomontage begeleid door zachte muziek en met beelden van alle leden gooiden we onze allereerste digitale fototentoonstelling op het internet via een MP4 en het YouTube kanaal van de voorzitter. Zo kreeg de Tieltse bevolking, en in feite de hele wereld, toch de kans om onze beelden te bekijken. Het bleek al snel een schot in de roos, want ons initiatief werd ook opgemerkt door vertegenwoordigers van het Vlaamse parlement, die veel lof had voor een dergelijk initiatief. Maar ook van Belgen in het buitenland kwamen er reacties. Nu is er een jaarlijkse Digitale wintertentoonstelling om de Tieltse bevolking een sfeervol einde jaar toe te wensen.

 

De fotokring vandaag

 

De fotokring staat open voor alle disciplines in de fotografie, we voeren dan ook de creativiteit hoog in het vaandel. Binnen ons ledenbestand is er een gezonde mix van vrouwen en mannen. En nog steeds vinden heel wat fotografen de weg naar onze fotokring.